EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Seloste päivitetty 11.6.

Rekisterinpitäjä

Pohjolan Metsä- ja Arboristipalvelut Oy
Auratie 8 as. 3, 23450 LOKALAHTI

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Joonas Pohjola
info@pohjolanmetsa.fi
040 516 8883

Rekisterin nimi

Pohjolan Metsä- ja Arboristipalvelut Oy:n yhteydenottorekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteiden hoito ja viestiminen potentiaalisille asiakkaille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan käyttäjän lomakkeelle syöttämät tiedot. Tietoja säilytetään 3 vuotta ja sitä vanhemmat tiedot poistetaan kalenterivuoden alussa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä toimii asiakkaiden itsestään lomakkeella antamat tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu hallintajärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevat henkilötiedot sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse.