Mökkitalkkari

Mökkitalkkari on vapaa-ajan asunnon talonmies. Mökkitalkkareita voi tilata kesämökille tekemään erilaisia huolto- ja kunnossapitotöitä.

Mökkitalkkarin töihin kuuluvat huolto- ja kunnossapitotyöt, kuten lumityöt ja nurmikonleikkuu, sekä vuosittaiset huoltotehtävät kuten räystäiden tyhjennys tai laitureiden nostot ja laskut. Lisäksi tehtäviin kuuluvat pienet korjaustyöt ja remontit. Mökkitalkkarit tarjoavat myös muita palveluja, kuten, saunan lämmitystä, polttopuiden tekoa tai tarkistusmatkoja mökille.

Mökkitalkkari on mökinomistajan luottohenkilö mökkipaikkakunnalla. Mökkitalkkari tekee mökillä monenlaisia huolto- ylläpito- ja kunnostustöitä.

Yleisesti mökkiläinen ja mökkitalkkari sopivat keskenään mitä kaikkia töitä huoltosopimukseen kuuluu. Palvelun rakenne sovitaan aina tapauskohtaisesti.

 

Mökkitalkkari

Mökkitalkkari voi tehdä esim. seuraavia töitä:

 •  Tarkistuskäynnit
 •  Mökkien ja saunojen lämmitys
 •  Ruohonleikkuu
 •  Muut pihatyöt / puutarhanhoito
 •  Lumenauraus
 •  Lumen poisto katolta
 •  Kattojen ja räystäskourujen puhdistus
 •  Puiden kaato
 •  Polttopuiden teko
 •  Remontit
 •  Maalaus
 •  Laitureiden ja rakennelmien tekeminen
 •  Laiturihuolto, nostot ja laskut
 •  Maansiirtotyöt
 •  Muut työt

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, kun tarvitset mökkitalkkaria itsellesi!