Ammattimainen metsänhoito

Hyvä metsänhoito varmistaa metsän tuottavuuden ja arvon säilymisen, sekä monipuoliset virkistysmahdollisuudet. Metsänhoitotöihin kuuluu muun muassa:

  • Taimikon varhaishoito
  • Taimikon harvennus
  • Nuoren metsän harvennus
  • Ennakkoraivaus
  • Ylispuiden poisto

Metsiä hoidetaan metsälain, sekä metsäsertifiointi PEFC:n mukaan. Metsäsertifiointi on hyvä keino kertoa yritysasiakkaille ja kuluttajille, miten metsänhoito käytännössä tukee kestävää kehitystä.

Metsänhoito

Hinnoittelu

Kohteet arvioidaan aina tapauskohtaisesti paikan päällä. Jokainen työmaa on oma yksilönsä, jonka hinnoitteluun vaikuttaa niin sijainti, työmenetelmät kuin työn haastavuus. Arviokäynti, joka sisältää työmaakatsauksen ja hinnoittelun, on ilmainen.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, kun tarvitset metsänhoidon ammattilaista!