Puunkaatoluvat

Kaava-alueella tehtävät puunkaatotyöt edellyttävät usein puunkaato tai maisematyölupaa. Kaupungeilla ja kunnilla on erilaisia ehtoja/lupakäytäntöjä puiden kaatoon liittyen. Joissakin kunnissa voi kaataa yksittäisiä puita lupaa hakematta, kun taas jossain vaaditaan kaikkiin toimiin lupa. Lupakäytännöistä löytyy tarkemmin tietoa kaupunkien ja kuntien internet sivuilta tai rakennusvalvonnasta. Hoitamalla lupa-asiat kuntoon vältyt mahdollisilta jälkiseuraamuksilta.

Kiinteistön rajat

Kiinteistöstäsi olisi hyvä olla rajapyykit tiedossa. Rajalla kasvavien puiden kaadosta kannattaa ottaa yhteys myös naapuriin.

Kotitalousvähennys

Yksityistalouksille tehtävistä töistä on mahdollisuus saada kotitalousvähennystä työnosuudesta. Lisää tietoa verohallinnon sivuilta:

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

Hyvä tietää